Vedení účetnictví - Příbram

Zákony ČR dávají firmám i jiným organizacím povinnost vést některou z forem účetnictví. Náš odborný tým účtárny za dohledu daňového poradce Jany Březovské zpracovává účetnictví, daňovou evidenci a poskytuje další související služby jako je daňové a finanční poradenství nebo zastupování na úřadech.

Nabízíme záruky na naše služby a naše činnost je ze zákona pojištěna.

Vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

Vedení účetnictví je administrativní činnost, jejímž cílem je poskytovat firmám nebo jiným ekonomickým subjektům informace o ekonomické schopnosti daného podniku či jednotlivce.

Vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví)

Daňová evidence navazuje na jednoduché účetnictví, které bylo v ČR zrušeno v roce 2004. Cílem daňové evidence je zjištění základu daně z příjmů (rozdíl mezi daňovými příjmy a výdaji), stavu majetku a závazků, karty dlouhodobého majetku, zásob, rezerv, mzdovou evidenci, pokladní knihu, knihu jízd, evidenci nepeněžních transakcí a evidenci stálých plateb.


Naše služby

Lokality, kde působíme

  • Praha
  • Příbram
  • Beroun
  • Plzeň

Kontaktní informace

Jana Březovská
daňový poradce
tel.: +420 775 329 697
bassistant@seznam.cz

Doporučujeme

Copyright © 2024 Business Assistant s. r. o.