Zápisky ze školení KDP ze dne 31.10.2013

 

Základní pravidlo pro použití ustanovení Zákona o obchodních korporacích ( dále jen ZOK) je , že Nový Občanský zákoník platný od roku 2014 ( DÁLE JEN NOZ) se uplatní tehdy, jsetli to ZOK neřeší. např §118 a násl. - úpravu právnických osob - na všechny právnické osoby je NOZ s tím, že ZOK má ještě další úpravy a dodatky.

 

první pravidlo:

ZOK vylučuje z použití např. §59/1 ZOK .NOZ o správě cizího majetku §1400 se nepoužijí na vztah mezi členem orgánu a následujících- správce cizího majetku, banka je také správce vkladu, i zhotovitel věci spravuje cizí věc, kterou zhodnocuje.

 

Usnesení Valné hromady (VH) nebo družstva dle Judikatury to není právní úko, ale po novu je rozhodnutí jakéhokoli orgánu právnické osoby(PO) je právním jednáním.

 

§45/3 ZOK ustanovení NOZ o neplatnosti práv. jednání

§554 NOZ ke zdánlivému právnímu jednání se nepřihlíží

 

 

Naše služby

Lokality, kde působíme

  • Praha
  • Příbram
  • Beroun
  • Plzeň

Kontaktní informace

Jana Březovská
daňový poradce
tel.: +420 775 329 697
bassistant@seznam.cz

Doporučujeme

Copyright © 2024 Business Assistant s. r. o.